Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1Χ ΠΑΙΔΩΝ 1η ΣΕΙΡΑ
1.ΝΑΟΚΘ
2. ΝΟΙ
3. ΝΕΚ
4. ΝΟΚ
5. ΝΟΙ
6. ΝΟΘ

1Χ ΠΑΙΔΩΝ 2Η ΣΕΙΡΑ
1. ΝΟΒΑ
2. ΝΟΙ
3. ΝΟΚΑΤ
4. ΝΟΓ
5. ΝΟΚ
6. ΝΟΓ
7. ΝΟΘ

2Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1Η ΣΕΙΡΑ
1. ΝΟΙ
2. ΝΟΘ
3. ΝΟΓ
4. ΝΟΚ
5. ΝΟΙ
6. ΝΟΘ

2Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2Η ΣΕΙΡΑ
1. ΝΟΙ
2. ΝΕΚ
3. ΙΟΘ
4. ΝΑΟΚ
5. ΝΟΓ
6. ΝΑΟΚΘ

2- ΕΦΗΒΩΝ
1. ΝΟΙ
2. ΝΕΚ
3. ΝΑΟΚ

1Χ ΑΝΔΡΩΝ
1. ΟΣΦΠ
2. ΝΟΙ
3. ΝΟΚΑΤ
4. ΝΟΚΑΤ

2Χ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1.ΝΟΘ
2. ΝΟΙ
3. ΙΟΘ
4. ΙΟΘ
5. ΝΟΚ

2- ΠΑΙΔΩΝ
1. ΝΟΙ
2. ΙΟΘ
3. ΝΟΚ
4. ΝΟΚΑΤ
5. ΝΟΙ
6. ΝΕΚ
7. ΝΟΘ

2Χ ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 1Η ΣΕΙΡΑ
1. ΝΟΙ
2. ΝΑΟΚ
3. ΝΟΙ
4. ΝΟΘ

2Χ ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2Η ΣΕΙΡΑ
1. ΝΕΚ
2. ΝΟΙ
3. ΝΟΘ
4. ΝΟΘ
5. ΝΑΟΚ

1Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1. ΝΟΙ
2. ΝΟΚ
3. ΝΟΘ
4. ΝΟΓ
5. ΝΟΘ
6. ΝΟΓ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου