Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ROWING HISTORY EQUIPMENT

Improved rowing machine, Wm. B. Curtis, pat. June 27, 1871

Onboard the Titanic

Narragansett Hydraulic Rowing Machine, c. 1900-1965

1960s Australian "Ergometer"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου