Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Balkan Rowing Championship 2011 Istanbul (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ)

PROVISIONAL PROGRAMME

THURSDAY
14:00 – 18:00TEAMS BRING THEIR BOATS TO CHAMPIONSHIP VENUE
19:00TEAMS TRANSFER (FROM CHAMPIONSHIP VENUE TO ACCOMODATION FACILITIES)
20:00 – 21:00DINNER
FRIDAY
06:00 – 07:15BREAKFAST
07:30TEAMS TRANSFER (FROM ACCOMODATION FACILITIES TO CHAMPIONSHIP VENUE)
08:30 – 10:30TRAININGS
10:45TEAMS TRANSFER (FROM CHAMPIONSHIP VENUE TO ACCOMODATION FACILITIES)
12:00 – 13:00LUNCH
14:30TEAMS TRANSFER (FROM ACCOMODATION FACILITIES TO CHAMPIONSHIP VENUE)
13:30 – 14:30MANAGERS’ MEETING
14:30 – 15:00JURY MEETING
15:15TRANSFER (Team Managers and Umpires)
15:45 – 16:15OPENING CEROMONY
16:30 – 18:00TRAINING
18:30TEAMS TRANSFER (FROM CHAMPIONSHIP VENUE TO ACCOMODATION FACILITIES)
19:00 – 19:30FREE TIME
19:30 – 21:00DINNER
SATURDAY
06:00 – 07:15BREAKFAST
07:30TEAMS TRANSFER (FROM ACCOMODATION FACILITIES TO CHAMPIONSHIP VENUE)
08:30 – 12:00RACES
12:00 – 13:00LUNCH (AT THE VENUE)
13:30 –TEAMS TRANSFER (FROM CHAMPIONSHIP VENUE TO ACCOMODATION FACILITIES)
14:00 – 19:30FREE TIME (FOR ATHLETES)
19:30 – 21:00DINNER
SUNDAY
06:00 – 07:15 BREAKFAST
07:30TEAMS TRANSFER (FROM ACCOMODATION FACILITIES TO CHAMPIONSHIP VENUE)
08:30 – 12:00RACES
12:00 – 13:00LUNCH
13:30 – 17:30RACES
17:45CLOSING CEROMONY


ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου