Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Check out Bournemouth University Rowing Club's attempt to break the British 48-hour Indoor Rowing record - happening right now!


The club has set up a webcam so you can see every minute of their gruelling challenge:

Live video from your iPhone using Ustream

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου