Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 83ΠΠΚ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Κ.


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΝΑ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙ ΤΟ 4Χ ΤΟΥ Ν.Ο.Κ. 


ΤΟ 4Χ ΤΟΥ Ν.Ο.Κ. ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΣΑΣ
 ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Κ. ΠΑΡΑΚOΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ